nashod ke beshe

Soheil kashki zende budi ,delam baraye roozai ke ba labkhand negam mikardi migofti delet ye donyaaaast tang shode ,delam ye tekiygah mikhad yadete migofti behem tekiye bede man hamishe hastam ,nashod ke beshe Nashod ke delam shad bashe Ghame nabudanet azar am mide.fekr mikardam saeid andazeye to na vali yejurai mecle to doostam dare ,vali nadasht ...un dastaye topolo beseshun mikardi yadete? Unaro kabud mikone chon nazar am bar khalafe maileshe .kheyli tanham kheyli 😢 kashki biyam bekhabam arumam koniYadete migofti puste badanam mecle barge gol 😢😢😢soheil rafti man mundam ba ye del tanha deli ke eshtebah kard.Kashki adat nemikardam be inke mard ba yad ashegh eshghesh bashe , yadete che royai dashtam Nashod Halam bade Soheil .age mibini o mishnavi harfam o mikham biyam pishe to o agha joon , man am bebarin ! Tanh am soheil Bi ehterm am inja yadete chejuri bebem ehteram mizashti un sonbel et nist shode kashki budi ke in ahnag ba gitar et mizadi be man migofti ba ham bekhunim ghadima har goli shenasname dasht tamum mishod vali baz ham edame dasht .....yadete cheghad behem etemad be nafas midadi ba sedaye jigh jighim bekhunam khune neshin shodam soheil un sanai ke pore enrgi bud pore eshghe zendegi bud tanha munde yadaete che royai dashtam az zendegi moshtarak ,yadete che chizai delam mikhast vali nashod hich kodum nashod shodam ye zane shohar dar ke kotak mikhore ey kash ye rahe azadi bud ,eyk kash budi uende budi myijamdi mecle un rooza ke ghose dashtam arumam m mikardi ,yadete cheghad be peyman hasudi mikardi ...vaghti hasudi mikard doost dashtam yhes mikardam heseto ....vali alan kare man shode tu khune neshaste tu khune hasudi kone be in un yadete migofti eshgh ye adat e vali nabud eshgh baraye to ye adat bud dasstam dard mikone soheil delam ye baghal mikhasd aghushe garme ke dardam khub kone az zende bud an bizar shodam ,miduni cheghad sakhte harruz bi hadf pa misham ,karai mikonam ke atrafian khoshhal shan na khodam ....delam bi kas o tanha shode ,kheyli bi kas oftad ...yadete migofti nemizaram hich kas gole man o beshine chera rafti pas bade raftanet kheyli khastan gol et bechinan man eshtebah kardam soheil midunam mikhuni midunam mishnavi midunam lahze be lahze ke ashk mirizam mibini ,midunam dard delam o miduni komakam kon ya bekanam o zende sham ya man am biyam unaj ke pore arameshe soheil daram pir misham bedune inke un hesi ke bekham behesh reside basham

4.2.16 20:53

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen